Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2014

«ΠΟΡΤΟ ΒΑΛΤΟ»: ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ, ΣΙΩΠΗ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΕΙΑ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΗ δημοτική κίνηση «ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ στο Φανάρι και την Πάργα» 
και η περιφερειακή κίνηση «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στην ΉΠΕΙΡΟ» 
για το προγραμματισμένο «έργο» στο Βάλτο.

Από τα μέσα  Αυγούστου ενημερωθήκαμε και επισήμως  ότι έχει κατατεθεί από εταιρεία σχέδιο που προβλέπει τη δημιουργία μαρίνας και ξενοδοχείο 5* στο Βάλτο Πάργας. Στα πλαίσια του νέου «αναπτυξιακού νόμου» για την  επένδυση αυτή εγκρίθηκε κρατική χρηματοδότηση που ανέρχεται στο ποσό των περίπου 5.000.000  Ευρώ.

Από το σημείο αυτό και με βάση τα στοιχεία που ακολουθούν παρακάτω, προκύπτουν μια σειρά  εύλογων ερωτημάτων:

Ερώτημα 1ο
 
Πώς είναι δυνατόν να εγκρίνεται η χρηματοδότηση μιας τέτοιας «επένδυσης» ενώ ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αδειοδότησης;
Η συγκεκριμένη εταιρία, πέρα από τις εκτάσεις που αγόρασε από ιδιώτες, περιλαμβάνει στο τοπογραφικό τμήμα του αιγιαλού, δημόσιες και ξένες εκτάσεις και το ίδιο το αλιευτικό καταφύγιο και προσπαθεί να τα εντάξει σε διαδικασία νομιμοποίησης αυθαιρέτων!!!

Ερώτημα 2ο
 
Γιατί σε πρόσφατες δηλώσεις τους, Δημοτικοί Σύμβουλοι, καθ’ ύλην  αρμόδιοι, δηλώνουν  άγνοια του θέματος τη στιγμή που η  Διεύθυνση Τουριστικών Λιμένων του Υπουργείου Τουρισμού με έγγραφο  της προς το Δήμο Πάργας τις 17 Σεπτεμβρίου 2014 ζητά στοιχεία που αφορούν:  «…χωρικές ενότητες που ενσωματώνονται στην πρόταση του επενδυτή, τη μέριμνα για την ακρίβεια των διαλαμβανομένων, την αποσαφήνιση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και κάθε σχετικό συνοδευτικό που αφορά την περιοχή και επαναδιαβιβάζει  τη Μελέτη «Χωροθέτηση Τουριστικού Λιμένα στη θέση Βάλτο του Δήμου Πάργας» σε ηλεκτρονική μορφή  λαμβάνοντας υπόψη την ενημέρωση από τον εν λόγω Δήμο περί μη παραλαβής του με αρ. πρωτ. Υ.Τ. 28301/06-12-2013»;


Παράλληλα αξίζει να επισημάνουμε τα εξής:

- Η Διεύθυνση τουριστικών λιμένων του Υπουργείου Τουρισμού από τον περασμένο Δεκέμβριο ζητά από το Δήμο, την Περιφέρεια και την Κτηματική Υπηρεσία Πρέβεζας στοιχεία για την χωροθέτηση του έργου. Μόνο η Κτηματική Υπηρεσία ανταποκρίνεται και τα στοιχεία που δίνει είναι αποκαλυπτικά.

Δείτε παρακάτω το σχετικό έγγραφο (1) και το έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Πρέβεζας προς την  Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πάργας (2)


(1)
 
(2)Δηλαδή, σύμφωνα με τα έγγραφα αυτά, η εν λόγω εταιρεία φαίνεται να παρουσιάζει ως ιδιοκτησία της τμήματα του αιγιαλού, δημόσιες και ιδιωτικές (ξένες) εκτάσεις και κοινόχρηστους χώρους. Έχουμε λοιπόν, σύμφωνα με την Κτηματική Υπηρεσία, μια μη σύννομη διαδικασία και την  Κτηματική Υπηρεσία να  ζητά  από τον Δήμο Πάργας να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.

- Όταν αναφερόμαστε σε  δημόσιες εκτάσεις (αιγιαλός, κοινόχρηστοι χώροι) που είναι στην δικαιοδοσία του Δήμου και του Λιμενικού Ταμείου δεν εννοούμε ότι αυτές είναι ιδιοκτησία των συγκεκριμένων φορέων που μπορούν να τις διαθέσουν όπως αυτοί θέλουν.  Οι δημόσιες εκτάσεις αποτελούν περιουσία όλων των πολιτών! Δήμος και Λιμενικό Ταμείο έχουν την υποχρέωση να τις διαχειρίζονται με τον καλύτερο τρόπο προς όφελος της κοινωνίας.

Επίσης, είναι αυτονόητο ότι η Δημοτική Αρχή υποχρεούται σε ενέργειες όταν οι δημόσιοι χώροι και τα κοινωνικά αγαθά απειλούνται από ιδιωτικά συμφέροντα. Υποχρεούται να επιληφθεί άμεσα δια των οργάνων  και των υπηρεσιών της, να φέρει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, να ενημερώσει πλήρως   τους  δημότες και, αν χρειαστεί, να προσφύγει  στις  Εισαγγελικές αρχές.

Κατά τα φαινόμενα ο Δήμος, μάλλον, δεν έχει κάνει τίποτα από όλα αυτά και υπάρχει κίνδυνος να περάσει ο χρόνος ώστε η όποια καθυστερημένη  ενέργεια και  απάντηση να εκλαμβάνονται ως σιωπηρή έγκριση και να βρεθούμε προ τετελεσμένων…

Κατά την άποψη μας, στην υπόθεση αυτή, η Δημοτική Αρχή θα φέρει ακέραια την ευθύνη. Θα είναι  υπόλογη στην τοπική κοινωνία. 

Καλούμε τον Δήμο Πάργας και την Περιφέρεια Ηπείρου να πάρουν άμεσα θέση.

Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014

Η κυριαρχία της νεοφιλελεύθερης πολιτικής μετέτρεψε τους ελεύθερους δημόσιους χώρους σε εμπόρευμα, η διαχείριση του οποίου, ακολουθεί τους κανόνες της αγοράς.Στην εποχή μας, μαζί με τις επιπτώσεις της κρίσης και των νεοφιλελεύθερων πολιτικών, οι κάτοικοι των τουριστικών περιοχών, ιδίως των παράλιων περιοχών, βιώνουν τις συνέπειες των πολιτικών που οδήγησαν στην άνιση ανάπτυξη, στην έλλειψη οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, στη συνέχιση της απομόνωσης και της περιβαλλοντικής υποβάθμισης.

Σήμερα τα προβλήματα αυτά επικαιροποιούνται λόγω της γενικευμένης εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης δημόσιων κοινών αγαθών αλλά και λόγω της φερόμενης ως πράσινης ανάπτυξης, η οποία μεταφράζεται σε νέες περιοχές κερδοφορίας του κεφαλαίου στους τομείς της ενέργειας, της διαχείρισης των απορριμμάτων, της τουριστικής εκμετάλλευσης και καταστροφής περιοχών εξαιρετικού φυσικού κάλλους κ.λπ.

Οι ακτές και οι παραλίες και η εν γένει παραθαλάσσια ζώνη των ακτών του Ιονίου αλλά και η απέναντι νησιωτική γη αντιμετωπίζονται ως ευκαιρία κέρδους για τα μεγάλα κερδοσκοπικά συμφέροντα σε όλα τα επίπεδα (ενεργειακό, κατασκευαστικό, τουριστικό), με συστηματική και έντονη παρέμβαση που ως αποτέλεσμα έχει αφενός να αναιρείται ο κοινόχρηστος χαρακτήρας τους και αφετέρου να προσβάλλεται και να υποβαθμίζεται το ευαίσθητο αυτό οικοσύστημα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι περιφράξεις παραλιακών εκτάσεων, η λειτουργία δραστηριοτήτων που δεν συνάδουν με την κατά φυσικό προορισμό των ακτών χρήση, η επιβολή χρηματικού αντιτίμου στους πολίτες προκειμένου να επιτραπεί η είσοδος τους στις παραλίες με αποτέλεσμα να παραβιάζεται το δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης όλων των πολιτών στις ακτές.

Αλλά και το ζήτημα των ιδιωτικοποιήσεων των δημοσίων ελεύθερων χώρων, αναδεικνύεται σήμερα ως ένα κομμάτι της διαδικασίας άλωσης των δημόσιων υποδομών από το ιδιωτικό κεφάλαιο, στα πλαίσια της νεοφιλελεύθερης διακυβέρνησης.

Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2014

Ο απερχόμενος «δήμαρχος» Πάργας και ο Σύριζα…..Δυσκολευτήκαμε  πραγματικά να βρούμε τη κατάλληλη λέξη,  για να  χαρακτηρίσουμε τον τρόπο, που λειτούργησε την προηγούμενη τετραετία ο κ. Λιόλιος. Ίσως να του ταίριαζε περισσότερο ο τίτλος του προϊσταμένου της εφορίας ή του «άρχοντα των σκουπιδιών», όπως εύστοχα τον χαρακτήρισε κάποιος φίλος.

         Εκτιμούμε ότι το πέρασμά του από το Δήμο Πάργας έγραψε ιστορία!!!

ü     Παίρνοντας στα  χέρια μας το προεκλογικό του πρόγραμμα παρατηρούμε ότι κανένα έργο όχι μόνον δεν τελείωσε, αλλά ούτε καν άρχισε!
ü     Αποδέχτηκε όλο το πλαίσιο  της κυβερνητικής πολιτικής, μιας πολιτικής  αντιλαϊκής και ακραίας! Πολιτικός εκφραστής στην τοπική κοινωνία της νεοφιλελεύθερης πολιτικής των πελατειακών σχέσεων κ.λ.π.
ü    Ενώ οι μνημονιακές πολιτικές  με όχημα τον «Καλλικράτη» εξοντώνουν καθημερινά την Τοπική Αυτοδιοίκηση,  τον χαρακτήρισε ως τον πιο «δημοκρατικό νόμο»!!!
ü  Καμιά αντίδραση στις κυβερνητικές επιλογές, αντίθετα με υπερβάλλοντα ζήλο τις εφάρμοζε, όπως έκανε στις καταργήσεις Σχολείων , Νηπιαγωγείων, παιδικών σταθμών, στο  κλείσιμο των παιδικών χαρών   κ.λ.π.
ü     Ενώ λοιπόν τίποτε δεν έγινε, αύξησε τα δημοτικά τέλη σε ληστρικά επίπεδα  σε εποχή σκληρής λιτότητας, μέχρι 600%!!!
ü     Πλήρης αδιαφορία για σημαντικά ζητήματα, που αφορούν άμεσα τους Δημότες, όπως  η έλλειψη γιατρών από τα Κ.Υ., το ξεπούλημα  της δημόσιας περιουσίας, η καταστροφή των πλατανιών.
ü  Όσο για τα Κ.Υ., που λειτουργούν σήμερα στο Καναλάκι και στην Πάργα διεκδικεί την πατρότητα της πρότασης, που θέλει να υλοποιήσει ο Βορίδης!!! Έξι μήνες στο Καναλάκι και έξι μήνες στην Πάργα!!!
ü     Η πανέμορφη Πάργα, κατά τους θερινούς μήνες, μετατρέπεται σε απέραντο σκουπιδότοπο. Οι κάδοι εστίες μόλυνσης.
ü     Για μεγάλο διάστημα είχε βυθίσει την ενότητα Φαναρίου στο σκοτάδι!
ü     Μακριά από την κοινωνία και τα προβλήματά της. Πολλές φορές  έδειχνε εκδικητική συμπεριφορά  προς τους κατοίκους του Δήμου ιδιαίτερα της ενότητας Πάργας.
§ Δεν είναι δύσκολο να κατανοήσει κανείς τον τρόπο που διοικούσε ο κ. Λιόλιος τον Δήμο, αρκεί να διαβάσει τις ανακοινώσεις των στελεχών της παράταξής του, που αναφέρονται σ’ αυτόν. Διακρινόταν  για την πελατειακή λογική, δυσκαμψία, πεπαλαιωμένα πελατειακά πρότυπα!!! Αυταρχική διοίκηση, συμπεριφορά απαξιωτική  προς όλα και όλους, καμία συλλογική λειτουργία, έλλειψη εμπιστοσύνης προς όλα τα στελέχη που είχε δίπλα του. Κομπογιαννίτικες στρατηγικές.  Τα στελέχη και τους δημοτικούς συμβούλους τους ήθελε απλά να παίζουν το ρόλο της γλάστρας. Ο ίδιος δήμαρχος, πρόεδρος οικονομικής επιτροπής και πρόεδρος Λιμενικού Ταμείου!!!

               Γενικά αυτό που μπορούμε να παρατηρήσουμε, είναι ότι ο Δήμος Πάργας δείχνει εικόνα εγκατάλειψης απόρροια της αναλγησίας και της έλλειψης βούλησης επίλυσης των προβλημάτων της καθημερινότητας από την αδιάφορη διοίκηση.      Μέχρι και την τελευταία μέρα της θητείας του είχε βαλθεί να ταλαιπωρεί τους κατοίκους!!!

               Το μόνο θετικό είναι ότι αποτελεί παρελθόν για το Δήμο μας. Δεν τόλμησε να ζητήσει την ψήφο από τους πολίτες, γιατί γνώριζε  ότι δύσκολα θα έφθανε διψήφιο αριθμό!!!

Ø   Και όμως τον κ. Λιόλιο προσεταιρίσθηκε ο μηχανισμός του Σύριζα Πρέβεζας!!!
Ø   Και ενώ εμείς σαν Ο.Μ. του Σύριζα του Δήμου Πάργας και πολλοί άλλοι ανένταχτοι Αριστεροί προσπαθούσαμε να χτίσουμε μια δημοτική παράταξη, ανοιχτή στην κοινωνία  και εξοπλισμένη με το αξιακό φορτίο της Αριστεράς.
Ø    Εκεί που δεν ανοιχτήκαμε είναι στους παράγοντες και παραγοντίσκους  του σάπιου πολιτικού συστήματος που οδήγησε τη χώρα στη χρεωκοπία.
ü     Είχε μεγάλη σημασία για μας το ερώτημα με τι πρόγραμμα, με τι ανθρώπους με ποιες συμμαχίες θα επιχειρήσουμε να παρέμβουμε.
ü   Δεν θέλαμε απλά « να πάρουμε το Δήμο» και την επόμενη ημέρα  να συνεχίσουμε  μία από τα ίδια.
v Αυτήν την προσπάθεια υπονόμευσαν κάποια μέλη της οργάνωσής μας, έχοντας στο πίσω μέρος του κεφαλιού τους άλλα πράγματα  με τη συμπαράσταση του μηχανισμού  του Σύριζα Πρέβεζας  σε πλήρη συνεννόηση με τον κ. Λιόλιο, που υποσχόταν μάλιστα, εκτός των άλλων, και οικονομική ενίσχυση!!!

          Εδώ έχουμε πλήρη αντιστροφή της πραγματικότητας…..

·       Αυτοί που προσπαθούν, από τα πάνω, να επιβάλουν στα μέλη την άποψή τους μας κατηγορούν για αντιδημοκρατική συμπεριφορά!!! Είναι εκείνοι που λειτουργούσαν τόσα χρόνια ως παράγοντες με ελάχιστη πολιτική δράση και επιρροή στα τοπικά πράγματα, που αδυνατούν να κατανοήσουν και να εκφράσουν τις ανάγκες των καιρών και της κοινωνίας

·        Ενώ εμείς σαν οργάνωση μελών καταγγέλλαμε τον κ. Λιόλιο για τις μεγάλες ευθύνες που έφερνε για το ξεπεσμό της αυτοδιοίκησης, ο μηχανισμός του Σύριζα Πρέβεζας προετοίμαζε το έδαφος, χωρίς διαφάνεια και δημοκρατία, με τη συνεργασία του κ. Λιόλιου να καταρτίσουν «ανεξάρτητο» ψηφοδέλτιο!!!. Μακριά από την κοινωνία! Προσεγγίζουν και προσελκύουν ακριβώς αυτούς που θέλαμε να αποφύγουμε,  τις βδέλλες και τους χαμαιλέοντες, κόντρα στη κοινή λογική. Αυτό που τους ενδιέφερε είναι η συνάθροιση ατόμων και όχι το περιεχόμενο, ούτε η συλλογική δράση, η άποψη, το όραμα κ.λ.π., εκφραστές ή υποστηριχτές του παλιού καθεστώτος, που μας έφερε ως εδώ.
·        Τους μάζεψαν για να φτιάξουν απλώς  ψηφοδέλτιο, τίποτε απολύτως τίποτε άλλο. Ψηφοδέλτιο αχταρμάς, ένας πολιτικός χυλός(ούτε καν πολιτικός).
·        Από το «όλοι οι καλοί χωράνε» περάσαμε στο «όλοι οι καιροσκόποι χωράνε».
·        Ενώ εμείς αναζητούσαμε άτομα με κοινωνικές ευαισθησίες άλλοι ψάχνανε κομματάρχες που αναζητούσαν νέα πολιτική στέγη.
v  Ασφαλώς δεν είμαστε υπέρ της ιδεολογικής καθαρότητας, αλλά έχουμε βασικές αρχές και αξίες στις οποίες δεν κάνουμε εκπτώσεις. 

 Μάρκου Μαρία, Τσάτσης Σπύρος, μέλη της κίνησης «άλλος δρόμος».

Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2014

«Έχουν ξεσαλώσει. Ξεπουλάνε, καταστρέφουν, ιδιωτικοποιούν τα πάντα. Στο Βάλτο της Πάργας σε λίγο θα πληρώνεις τη θέα και τον αέρα που αναπνέεις!!!

Στο όνομα της τουριστικής «ανάπτυξης» εμφανίζεται άλλο ένα «έργο» (μαρίνα 220 θέσεων) στην παραλία του Βάλτου. Ένα έργο, με κρατική επιδότηση, με πάνω από 4 εκ Ευρώ. Την ίδια ώρα οι εργαζόμενοι και οι μικρές τουριστικές επιχειρήσεις στενάζουν υπό το βάρος φόρων, εισφορών, και δανείων. Παράλληλα έχει καταργηθεί κάθε χρηματοδότηση για βασικές κοινωνικές δομές όπως τη δημόσια υγεία, παιδεία, υπηρεσίες καθαριότητας κλπ. 
 
Ένα έργο υποταγμένο σε μια πολιτική «ανάπτυξης» που γίνεται με κριτήριο το πέρασμα των πάντων σε λίγα χέρια. Είναι μια πολιτική που την ξέρουμε καλά. Είναι μια πολιτική «ανάπτυξης» που καταστρέφει το περιβάλλον .Είναι μια πολιτική «ανάπτυξης» που συμπιέζει δραματικά το εισόδημα όσων οικογενειών έφτιαξαν κάποια ενοικιαζόμενα δωμάτια ή κάποιες μικρές επιχειρήσεις εστίασης στις τουριστικές περιοχές. Είναι μια πολιτική «ανάπτυξης» που στηρίζεται σε μισθούς πείνας, σε εξευτελισμούς εργαζομένων, σε ωράρια γαλέρας, σε απλήρωτη και ανασφάλιστη εργασία. Είναι μια πολιτική «ανάπτυξης» που στηρίζεται στη λεγόμενη ανταγωνιστικότητα που μας έχει ισοπεδώσει.

Ούτε σπιθαμή γης δεν θα αφήσουν έξω από τη λογική υποταγής των πάντων στο κέρδος. Η πολιτική κυβέρνησης-τρόικας -περιφέρειας και δήμων είναι ενιαία και εξυπηρετεί το συνολικό σύστημα της κυριαρχίας μεγάλων επιχειρηματικών κύκλων μέσω της εξυπηρέτησης οικονομικών συμφερόντων και σε τοπικό επίπεδο. Έχουν τραγικές αυταπάτες όσοι πιστεύουν ότι μια τέτοια πολιτική ισοπέδωσης θα ευνοήσει τους εργαζόμενους του κλάδου και τις μικρές τουριστικές επιχειρήσεις της περιοχής. Η δημιουργία μονοπωλίων, η εκποίηση των δημοσιών χώρων και η υπόταξη των μικρών τουριστικών επιχειρήσεων στα συμφέροντα και τις υποταγές των πολυεθνικών του τουρισμού δεν θα ευνοήσουν ούτε τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, ούτε τους εργαζομένους.

Η πολιτική αυτή είναι κυριολεκτικά μια επιχείρηση αρπαχτής που επιδιώκει το ελληνικό και πολυεθνικό κεφάλαιο για να συγκεντρώσει όλο τον πλούτο στα χέρια του, όχι μόνο στην Πάργα αλλά σε όλες τις τουριστικές περιοχές-φιλέτα της χώρας. Η κατάληψη των δημόσιων χώρων και των παραλιών με τη συναίνεση των «πρόθυμων» δήμων δημιουργεί τετελεσμένα.

Αρνούμαστε τέτοιου είδους ανάπτυξη που συντρίβει τα δικαιώματα της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, των απλών πολιτών της Πάργας, αλλά και των επόμενων γενιών. Καλούμε σε ανυποχώρητο-συντονισμένο συλλογικό αγώνα για να ανατραπούν αυτοί οι σχεδιασμοί. Σ’ έναν αγώνα για ένα άλλο μοντέλο τουρισμού ενταγμένου σε ένα πλαίσιο βιώσιμης και οικολογικής ανάπτυξης, σύμφωνο με τα συμφέροντα των πολλών, ώστε να έχει έτσι προοπτική και μέλλον. Για ένα άλλο μοντέλο τουρισμού, που θα δίνει προτεραιότητα στην πολιτισμική διαδικασία γνωριμίας μεταξύ των λαών, πράγμα που θα αναβαθμίσει την ίδια την ποιότητα της ζωής μας. Σ’ έναν αγώνα που αντιπαρατίθεται με τη σημερινή λογική των κολοσσών της τουριστικής βιομηχανίας, με την υποταγή και την εξόντωση των εργαζομένων στον τουρισμό, καθώς πλέον και των μικρών τουριστικών μονάδων.

Υπερασπίζουμε κάθε σπιθαμή ελεύθερου δημόσιου χώρου από τα αρπακτικά. Καλούμε τον λαό της Πάργας και της ευρύτερης περιοχής να εναντιωθεί σθεναρά και συλλογικά στις επιδιώξεις των οικονομικά ισχυρών, της εγχώριας διαπλοκής μαζί τους, καθώς και στο πολιτικό τους προσωπικό στην Περιφέρεια και στον Δήμο. Να παλέψει για μια Πάργα που οι φυσικές ομορφιές, οι θάλασσες και οι ακτές της θα είναι προσβάσιμες σε όλους, κατοίκους και επισκέπτες. Να παλέψει για την Πάργα που δικαιούται από άποψη οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική.

Δεν παζαρεύουμε γη και θάλασσες , δεν θα πληρώσουμε την κρίση τους με τις ζωές μας.
ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΤΕΛΟΣ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ – Ε.Ε.- Δ.Ν.Τ.
ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ.

η περιφερειακή κίνηση ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στην ΉΠΕΙΡΟ

η δημοτική κίνηση ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ στην Πάργα και το Φανάρι».

Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2014

Κέντρα Υγείας και Δημοτική Αρχή
Την Δευτέρα 22/9 έγινε το πρώτο δημοτικό συμβούλιο και το πρώτο θέμα προς συζήτηση ήταν η λειτουργία και στελέχωση των Κ.Υ. Καναλακίου και Πάργας.

 Θεωρήσαμε θετικό αυτό το γεγονός, ελπίζοντας ότι επιτέλους τα σοβαρά προβλήματα που απασχολούν τους κατοίκους του Δήμου μας θα συζητούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα παίρνονται αποφάσεις, προς όφελος των κατοίκων. Γρήγορα διαψευστήκαμε!                                                                         

 Η συζήτηση που έγινε δεν ήταν για να παρθούν αποφάσεις και να λυθούν προβλήματα, αλλά για να μας δείξουν πόσο μεγάλο είναι το ενδιαφέρον, που δείχνουν οι κυβερνητικοί εντεταλμένοι και φυσικά η νέα δημοτική αρχή. Προσπαθούν να αμβλύνουν την αγανάκτηση και να καθησυχάσουν τους κατοίκους. Σε μια εποχή  που η δημόσια υγεία υποβαθμίζεται με κάθε τρόπο!!! Και όπως είπε η γιατρός  του Κ.Υ. της Πάργας «Αντί να μας στέλνουν γιατρούς μας παίρνουν γιατρούς»!!!

Είναι κατανοητό πιστεύουμε σ’ όλους, γιατί γίνεται αυτό. Όλα στους ιδιώτες!

Αντί να καταγγείλουν  την κυβερνητική πολιτική στο χώρο της δημόσιας υγείας και τις ελλείψεις που υπάρχουν, αρκέστηκαν να στείλουν  ένα υπόμνημα στις προϊστάμενες αρχές, ομόφωνα με την μείζονα αντιπολίτευση,  για να τους ενημερώσουν για τα προβλήματα που υπάρχουν.  Περιμένουν από τον Βορίδη να μας λύσει τα προβλήματα της δημόσιας υγείας, από αυτόν που προσπαθεί να την καταργήσει!

Σάββατο, 30 Αυγούστου 2014

Και πριν ο αλέκτωρ λαλήσει τρεις φορές...       «Ένας  λαός που εκλέγει
            Διεφθαρμένους
                Κλέφτες
               Προδότες
              Και απατεώνες,
              Δεν είναι
              Θύμα!
         Είναι συνεργός τους!
                         George  Orwell  

«Και πριν ο αλέκτωρ λαλήσει τρεις φορές»  ο νέος δήμαρχος έβγαλε τη μάσκα   του «ανεξάρτητου», που φορούσε στη διάρκεια  της προεκλογικής περιόδου και έδειξε το πραγματικό  «δεξιό»-ακροδεξιό» του πρόσωπο, που θα υπηρετήσει με συνέπεια την  αντιλαϊκή Κυβερνητική πολιτική της λιτότητας, της ύφεσης ,της ανεργίας και της φτώχειας.

Θα είναι και αυτός, όπως και όλα τα μέλη της «δημοτικής του παράταξης» ένα από τα δευτεροκλασάτα κομματικά στελέχη, που υπερασπίζονται την κυβερνητική πολιτική για την δωρεά παραχώρηση σε ιδιώτες ολόκληρων υπηρεσιών των Δήμων, όπως η καθαριότητα και ύδρευση και το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας και του αιγιαλού.

Στην ορκωμοσία του δημάρχου και του δημοτικού συμβουλίου παραβρέθηκε όλος   ο μηχανισμός «της δεξιάς» με πρώτο και καλύτερο! Τον υπουργό υγείας Μάκη Βορίδη, ο οποίος έχει αναλάβει να συνεχίσει το έργο κατεδάφισης της Δημόσιας Υγείας, που  είχε αρχίσει ο φίλος του Άδωνις!!!

Θα πρέπει καλά να γνωρίζει ο δήμαρχος και το δημοτικό συμβούλιο ότι οι πολίτες έχουν απαξιώσει του πολιτικούς αυτούς που ενδιαφέρονται μόνο για τη διαχείριση της εξουσίας. Αυτούς που ονειρεύονται κάθε φορά να καταλάβουν  το κράτος για να μοιραστούν τα λάφυρα.

Ας μην υποτιμούν και να μην νομίζουν, ότι οι πολίτες δεν βλέπουν  πέρα από τη μύτη τους! Είναι γελασμένοι!!!

Θα αντιδράσουμε συλλογικά, με συγκεκριμένους τρόπους, απέναντι στην εξαθλίωση και την μετατροπή του Δήμου μας σε κρατική υπηρεσία και σ’ έναν ακόμη φορομπηχτικό μηχανισμό! 

Μάρκου Μαρία, Τσάτσης Σπύρος 
μέλη της κίνησης πολιτών «άλλος δρόμος».

Δευτέρα, 28 Απριλίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ          Όλοι εμείς που συμμετέχουμε στον «άλλο δρόμο» κρίνουμε ότι είναι αναγκαίο και πολιτικά ορθό να απευθυνθούμε και πάλι σε όλους, για να ενημερώσουμε για τη θέση  μας στις αυτoδιοικητικές εκλογές.

Σκοπός μας ήταν να συμμετέχουμε στις δημοτικές εκλογές με ένα  ενωτικό και αγωνιστικό ψηφοδέλτιο και προχωρήσαμε στη δημιουργία παράταξης, επεξεργαστήκαμε και δημοσιοποιήσαμε το πρόγραμμα μας, τις συνεργασίες και τις υποψηφιότητες. Δεν κατορθώσαμε να καταρτίσουμε ψηφοδέλτιο και για αυτό δεν θα κατεβούμε αυτόνομα στις εκλογές.

Ο «άλλος δρόμος» συνεχίζει να υπάρχει ως  μια αριστερή και ανεξάρτητη κίνηση πολιτών με σκοπό την παρέμβαση στα δρώμενα του τόπου μας. Στόχος  του «άλλου δρόμου» είναι η προστασία των λαϊκών συμφερόντων, η ενότητα των αριστερών δυνάμεων και ο αγώνας ενάντια στα μνημόνια, στο νεοφιλελευθερισμό της Ε.Ε., στη φτωχοποίηση του λαού, την κατάργηση  των δικαιωμάτων των πολιτών και των  κοινωνικών κεκτημένων.

Βλέπουμε το προεκλογικό σκηνικό στο Δήμο Πάργας να μην παρουσιάζει κάτι νέο και ανατρεπτικό παρά μια  ανακύκλωση των ίδιων πρακτικών και συμφερόντων. Χρειάζεται λοιπόν να υπάρχουν στο νέο δημοτικό συμβούλιο όσο το δυνατόν  περισσότερες φωνές αντίστασης στις  νεοφιλελεύθερες  πολιτικές
           
Η συνεργασία των δυνάμεων της αριστεράς ήταν ο στόχος μας από την αρχή. Φαίνεται όμως  ότι ήταν δύσκολο εγχείρημα, ιδίως όταν έπρεπε να περιφρουρηθεί η κίνηση αυτή από όλους αυτούς που μετά από χρόνια συμμετοχής στα κοινά (με τα γνωστά αποτελέσματα), βρεθήκαν ξαφνικά χωρίς στέγη.

Αδυνατώντας να καταρτήσουμε δικό μας ψηφοδέλτιο και θεωρώντας χρέος μας να ενισχύσουμε την παρουσία των  αριστερών  ριζοσπαστικών δυνάμεων μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο  και να αγωνιστούμε για τα κοινωνικά συμφέροντα των συνδημοτών μας., θα συνεργαστούμε ως «άλλος δρόμος» με τη δημοτική παράταξη «λαϊκή συσπείρωση»  με τη συμμετοχή μελών μας σε κοινό ψηφοδέλτιο. Στόχος μας είναι να νικήσουμε χωρίς να χάσουμε την ψυχή μας.

 Ενώνουμε τις δυνάμεις μας σε τοπικό επίπεδο και συνεργαζόμαστε για να αλλάξουν τα πράγματα στον τόπο μας και να μπουν μπροστά οι πολίτες. 

Καλούμε όλους τους φίλους και όλες τις φίλες μας, συμπολίτες και συμπολίτισσες, ανένταχτους αριστερούς και όλους εκείνους με τους οποίους έχουμε μοιραστεί αγωνίες, προβληματισμούς και συζητήσεις, αλλά και ένα διαφορετικό όραμα για το δήμο μας, να ψηφίσουν το κοινό ψηφοδέλτιο της «λαϊκής συσπείρωσης» και του «άλλου δρόμου». Τους καλούμε να ψηφίσουν αριστερά και με το χέρι στην καρδιά.  

Η δυναμική παρουσία των δυνάμεων της αριστεράς στην αυτοδιοίκηση ήταν και συνεχίζει να είναι παρακαταθήκη για να βαθύνει η αγωνιστική παράδοση, η δημοκρατική ευαισθησία, και ο κοινωνικός προσανατολισμός της αυτοδιοίκησης.

Στην Περιφέρεια ο «άλλος δρόμος» θα στηρίξει τις υποψηφιότητες των μελών και των  φίλων της κίνησης που συμμετέχουν  στα αριστερά ψηφοδέλτια.

            Καλούμε τους πολίτες και τις πολίτισσες της Πάργας να αγωνιστούμε δυναμικά μαζί και να κάνουμε τις δημοτικές εκλογές κομμάτι του αγώνα της κοινωνίας ενάντια στη λαίλαπα των μνημονίων. Κομμάτι του αγώνα του λαού μας για μια εναλλακτική διέξοδο από την κρίση, για μια κοινωνία ισότητας, δικαιοσύνης, δημοκρατίας και προκοπής.